Styrelse

Ordförande: Stig Lander                            070-6619800
stig.lander@telia.com

Vice ordförande: Thor Rubbestad           thor.rubbestad@outlook.com

Sekreterare: Barbro Magnusson               0739031294
barbro.magnusson@telia.com

Kassör: Marianne Broberg                         0730711913
brobergsgrav@gmail.com

Administratör: Birgitta Åhlander           0521 321 72 bahlander@gmail.com

Ledamot: Thomas Boström                      c.t.bostrom@outlook.com

Suppleant: Victor Andersson