Om ULNET

ULNET ekonomiska förening har som verksamhet att skapa och driva ett optiskt bredbandsnät och därmed främja nätmedlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla nätanslutning. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Föreningens yttre fysiska gränssättning beslutas av styrelsen