Fördelar med fiber

Varför fiber?

Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.För att koppla upp sig till fibernätverket behöver man inte ha en dator. Man kan använda det även om man bara vill utnyttja det för telefon och tv.

Genom en fiberledning har man möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis sin bostad. I vissa delar av landet arbetar redan en del kommuner på att med hjälp av webbteve prova fjärrsjukvård.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Beprövad teknik Fiberoptiska kablar började byggas redan på 1970-talet och är sedan länge den normala tekniken för både telefoni och datatrafik på långa avstånd. Barnsjukdomarnas tid är över Det är nästan bara i de lokala näten från telestationerna ut till abonnenterna som den gamla tekniken med kopparkabel ännu finns kvar.

Klarar konkurrensen Idag har fiberoptiska nät blivit så billiga att det är ekonomiskt möjligt att bygga bort även den sista sträckan kopparkabel. I städerna installeras inte längre någon kopparledning till nybyggen, bara fiberkabel. Fiberoptikens fördelar är uppenbara, den har egentligen inte någon konkurrens.

Klarar störningar Eftersom information i fiberoptiska kablar överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas exempelvis fiberoptiken inte alls av åska. Likaså är ledningen då den grävs ned också väl skyddad från andra oväder och skaderisker.

Stor kapacitet Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och internet. Den som vill koppla in en högupplöst hdtv kan även göra detta utan problem. Dagens fibernät klarar minst 1000 megabit per sekund både till och från användaren.

Lång livslängd Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den behöver bytas ut krävs det ingen ny grävning eftersom nya rör blåses in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.

Kort om fördelar och nackdelar med bredband via fiber.

Fördelar fiber

+ Fibernät ger stabil hög hastighet både för uppladdning och nedladdning

+ Fibernät klarar även av TV, film och telefon via nätet

+ Fibernät har inget tak för hur mycket man får ladda ner per månad

+ Fibernät klarar av backup av datorn via nätet

+ Fibernät ger i princip samma hastighet oavsett hur många i området som använder det samtidigt

+ Fibernät ger idag 1000 megabit/s både uppströms och nedströms

+ Fibernät kan uppgraderas till en relativt låg kostnad

+ Anslutning av fibernät kan ge fastigheten ökat värde

+ Relativt billig installation när kommunen och länsstyrelsen m.fl täcker stora delar av investeringen

Nackdelar fiber

– Fibernät kräver en initial investering men har troligen en lägre löpande kostnad

– Fibernät kräver lokalt engagemang och visst eget arbete för installationen

– Fibernätet är fast installerat i fastigheten, går inte att använda på annan plats